Po ponad 12 latach pracy z Klientami z branży spożywczej i farmaceutycznej m.in. w zakresie kwalifikacji produktów, ich bezpieczeństwa oraz znakowania i wprowadzania do obrotu, przedstawiamy bazę przykładowych pytań jakie firmy stawiają naszym doradcom.

Jeśli Państwo nie znajdziecie odpowiedzi na interesujące Was zagadnienia, lub potrzebujecie doradztwa w innych kwestiach zachęcamy do kontaktu z konsultantem, pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Planuję sprzedawać suplementy diety – od czego zacząć?

Przede wszystkim należy zgłosić się do terenowo właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu złożenia wniosku o rejestrację i ewentualnie zatwierdzenie zakładu - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Ponadto trzeba skompletować dokumentację nt. produktów i przygotować projekty etykiet wymagane przy złożeniu notyfikacji w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

2. Czy sprzedając produkt z innego kraju członkowskiego muszę powiadamiać Głównego Inspektora Sanitarnego?

Tak. Obowiązek powiadomienia GIS o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, niektórych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i produktów wzbogacanych dotyczy zarówno tych produkowanych we Wspólnocie, jak i pochodzących z krajów trzecich.

3. Czy aktualnie srebro koloidalne może być używane w suplementach diety?

Od 1 stycznia 2010 r. w suplementach mogą występować minerały wymienione w rozporządzeniu nr 1170/2009 PE i Rady, które zmienia załączniki do dyrektywy 2002/46. Nie wymienia się w nim srebra. Ponadto związek ten był przedmiotem wniosku jednego z przedsiębiorców o ocenę EFSA, ale z uwagi na niewystarczające dane potwierdzające bezpieczeństwo jego stosowania eksperci nie mogli wydać wiążącego stanowiska w tej sprawie.

4. Czy mogę importować produkt zawierający "sproszkowany owoc Noni"?

Obecnie jest to możliwe. Wprowadzanie do obrotu sproszkowanych przetworów z owoców Morinda citrifolia L. (Noni), które uznano za nową żywność zostało autoryzowane decyzją Komisji Europejskiej. Zezwolenia udzielono amerykańskiej firmie Tahitian Noni International INC. Warunkiem użycia tego składnika m.in. w suplementach diety jest zgodność specyfikacji oraz limitów określonych w decyzji.

5. Prowadzę sklep internetowy z produktami dla sportowców, czy muszę o tym kogoś powiadomić?

Firmę i prowadzoną działalność (sprzedaż środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety) trzeba zgłosić do terenowo właściwego dla siedziby zakładu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Takiego zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia MZ w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. We wniosku o wpis do rejestru zakładów należy wymienić wszystkie rodzaje działalności w zakresie obrotu żywnością zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określone w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG).

6. GIS poinformował mnie o potrzebie przedstawienia opinii jednostki naukowej – do którego Instytutu mam się zgłosić? Mogę zasięgnąć opinii jakiegokolwiek jednostki?

Jeśli GIS nie wskazał konkretnej jednostki, należy zgłosić się do jednej z wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.06.2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 830).

7. Czy w przypadku suplementów diety mamy obowiązek podać na opakowaniu wartość odżywczą produktu?

Obowiązek znakowania wartością odżywczą dotyczy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów wzbogacanych i produktów stosujących oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, za wyjątkiem suplementów diety i naturalnych wód mineralnych.

8. Czy aminokwas tauryna jest składnikiem odżywczym?

Tak, ponieważ za składnik odżywczy uważa się, białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy, sód, witaminy i składniki mineralne oraz substancje, które należą do jednej z tych kategorii lub stanowią jej składniki.

9. Czy w produkcie przeznaczonym dla małych dzieci może występować słodzik sorbitol?

Stosowanie substancji dodatkowych do żywności reguluje rozporządzenie MZ z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Załącznik nr 5 tego rozporządzenia zawierający wykaz dodatków dozwolonych dla niemowląt i małych dzieci, nie wymienia sorbitolu.

10. W naszym produkcie występuje lecytyna z soi, czy na opakowaniu musimy zaznaczyć że jest ona pochodzenia sojowego?

Ponieważ nasiona soi są jednym ze składników alergennych, które wymienia rozporządzenie MRiRW w sprawie znakowania środków spożywczych, wszystkie substancje z nich pozyskane (z wyjątkiem zawartych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia) muszą zawierać informację o sojowym pochodzeniu.

11. Czym się różni suplement diety od środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego?

Suplementy diety z definicji są przeznaczone dla ogółu populacji, w celu uzupełnienia normalnej diety, podczas gdy żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego ma zabezpieczyć szczególne potrzeby pokarmowe niektórych grup konsumentów przykładowo niemowląt i małych dzieci, sportowców, diabetyków, osób nietolerujących glutenu.

12. Jak zakwalifikować produkt wpływający na poziom cukru we krwi?

Jeśli produkt byłby kierowany głównie do osób chorych na cukrzycę powinien być kwalifikowany do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów. Ta grupa konsumentów wymaga stosowania specjalnej diety więc ich potrzeby żywieniowe różnią się od potrzeb ogólnej populacji.

13. Jakich claims mogę używać na etykiecie i w reklamie produktu?

Dozwolone oświadczenia żywieniowe zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. W przypadku oświadczeń zdrowotnych docelowo zostanie stworzony wykaz dozwolonych i zakazanych deklaracji. Na dzień dzisiejszy prace nad wykazem nadal trwają i to czy dany claim możemy w chwili obecnej zastosować zależy od jego kwalifikacji. Np. stwierdzenie mówiące o zmniejszaniu ryzyka osteoporozy, aby mogło być używane musi zostać prawnie zatwierdzone na poziomie wspólnotowym, podczas gdy większość opisów odnoszących się do roli składnika we wzroście, rozwoju lub funkcjach fizjologicznych korzysta z prawa pozostawania na rynku do czasu opublikowania wykazu.

14. Nasza firma produkuje napój mleczny odtłuszczony czy możemy napisać na opakowaniu, że jest to produkt niskokaloryczny?

Takie oświadczenie żywieniowe jest dozwolone tylko wówczas gdy napój spełnia warunki stosowania określone w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności tj.: zawiera do 20 kcal (80 kJ) w 100 ml produktu.

15. Czy w reklamie suplementu można wykorzystać wizerunek lekarza?

Nie. Tego typu przekazów zakazuje zarówno ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia jak i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

16. Czy informacje znajdujące się na stronie internetowej muszą odpowiadać jakimś normom, przepisom ? Czy mogą zostać ocenione podczas kontroli sanitarnej?

Tak, ponieważ podlegają takim samym ograniczeniom i zakazom jak etykieta produktu spożywczego.

17. Na jaką odpowiedzialność karną narażam się sprzedając produkt niewłaściwie zakwalifikowany lub oznakowany?

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia może to być kara pieniężna w kwocie do pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej partii towaru.

18. Jakie obowiązki ciążą na aptece i hurtowni farmaceutycznej które prowadzą obrót suplementami diety?

Takie same jak na każdej innej firmie spożywczej, wynikające z przepisów prawa żywnościowego, w tym zgłoszenie do rejestru zakładów znajdujących się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzenie systemu traceability oraz HACCP.

19. Czy organy kontrolne mogą mieć zastrzeżenia do składu produktu, który znajduje się już w obrocie?

Niestety tak. Ponieważ zgodnie z prawem wspólnotowym za bezpieczeństwo produktu odpowiada przedsiębiorca, nie ma formy „akceptacji” produktów spożywczych, więc zastrzeżenia mogą pojawić się właściwie na każdym etapie wprowadzania produktu do obrotu.

Aktualności

Szkolenia