Naszym Klientom oferujemy:

- profesjonalne tłumaczenia pisemne z języka angielskiego (również o statusie tł. poświadczonego), niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz rosyjskiego

- tłumaczenia ustne w trakcie konferencji, spotkań i posiedzeń organów spółek, etc. 

Tłumaczmy dokumenty takie jak: zaświadczenia i decyzje administracyjne, korespondencję z urzędami, dokumenty sądowe, specyfikacje techniczne składników i produktów spożywczych, leczniczych i kosmetycznych, oświadczenia dostawców, protokoły kontroli, dyplomy, odpisy aktów stanu cywilnego i  wszelkiego rodzaju teksty o problematyce prawniczej, medycznej, technicznej i ekonomicznej.

Aktualności

Szkolenia