Wymaga znajomości procedur urzędowych oraz obowiązujących przepisów.

Pomagamy Państwu:

– ustalić status składnika żywności w UE

– zebrać dokumenty notyfikacyjne dla Głównego Inspektora Sanitarnego

– przeprowadzić niezbędne procedury dot. nowej żywności

– przygotować zgłoszenie kosmetyku do Systemu

Aktualności

Szkolenia