Wszystkie produkty spożywcze produkowane w kraju, przywożone zza granicy i sprzedawane za pomocą któregokolwiek kanału dystrybucji podlegają kontroli.

Aby bez przeszkód prowadzić obrót środkami spożywczymi pomagamy Państwu:

- dokonać formalności związanych z rejestracją i zatwierdzeniem zakładu przez PIS

- przygotować się do granicznej kontroli sanitarnej 

- zastosować się do zaleceń pokontrolnych Inspektora 

- rozwiązywać bieżące problemy na każdym etapie wprowadzania żywności na rynek

Aktualności

Szkolenia