Każdy produkt wprowadzany do obrotu musi być bezpieczny dla konsumenta. Zapewnienie jakości zdrowotnej żywności jest podstawowym obowiązkiem producenta, dystrybutora i sprzedawcy.

Nasi doradcy oferują pomoc w:

- określeniu wymogów, jakie powrotu musi być bezpieczny dla konsumenta. Zapewnienie jakości zdrowotnej żywności jest pinien spełniać dany produkt, uwzględniając jego składniki czynne i substancje dodatkowe

- wskazaniu przepisów prawnych krajowych i wspólnotowych oraz wytycznych mających zastosowanie dla konkretnego środka spożywczego

- ocenie specyfikacji preparatu pod kątem zgodności z przepisami

- przeprowadzeniu auditu wstępnego w zakładzie produkcyjnym

- wdrożeniu systemu HACCP

Aktualności

Szkolenia