1 lipca br. rozpoczęło się stosowanie III i IV załącznika do zaktualizowanego dokumentu technicznego KE dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych. Nie jest on wiążący prawnie, ale stanowi wytyczne dla przedsiębiorców w zakresie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 655/2013 określającego wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi. W ww. załącznikach doprecyzowano zasady stosowania oświadczeń typu „nie zawiera” oraz dotyczących hipoalergiczności.

 

Zespół  doradców Foodie

 

Aktualności

Szkolenia