Szanowni Państwo,

24.04 odbyły się elektroniczne konsultacje grupy roboczej KE ds. substancji dodatkowych, na którym omawiano projekt rozporządzenia zmieniającego załącznik do rozp. nr 231/2012 w zakresie specyfikacji dla dwutlenku tytanu (E 171).

Projekt ten uwzględnia dane nt. zawartości cząsteczek barwnika w formie nano. Mediana wielkości cząsteczek barwnika wynosiłaby powyżej 100 nm, a ilość cząsteczek o wielkości poniżej 100 nm wynosiłaby poniżej 50%.

Co istotne, projekt rozporządzenia przewiduje tylko 6 miesięczny okres przejściowy, tzn. że E 171 spełniający obowiązujące wymagania będzie mógł być wprowadzany do obrotu jeszcze przez 6 miesięcy po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia. Tak jak produkty zawierające dwutlenek tytanu niezgodny z nową specyfikacją, będą mogły być wprowadzane do obrotu przez 6 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia a będące w obrocie po upływie tego okresu mogą pozostać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów.

Aktualne zagadnienia dot. substancji dodatkowych będą omawiane 19 maja podczas 2 webinarium organizowanego przez Foodie.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo klikając w poniższy baner oraz na naszej stronie internetowej: http://www.szkoleniafoodie.pl/

 

Aktualności

Szkolenia