Szanowni Państwo,

na początku grudnia, Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jakie zmiany przewiduje?

Minister Zdrowia, za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego, będzie miał większe możliwości skutecznego i bezpośredniego oddziaływania na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ponieważ to GIS będzie powoływał i odwoływał, za zgodą wojewody, państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych.

Projekt nie poszerza w żaden sposób kompetencji organów kontrolnych wobec podmiotów kontrolowanych. Nie wprowadza także nowych sankcji. Zmienia się jedynie struktura organizacyjna inspekcji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Wcześniej ustawę musi jednak przyjąć Parlament i podpisać Prezydent, a czasu zostało na to niewiele.

 

Zespół Foodie

Aktualności

Szkolenia