Szanowni Państwo,

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie jakość handlowa żywności jest kontrolowana przez dwa organy w zależności od etapu obrotu: w produkcji i na granicy - przez IJHARS, w obrocie detalicznym - przez Inspekcję Handlową (IH). Po zmianach, jedynie IJHARS będzie odpowiedzialna za kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu (produkcji, przetwarzania, dystrybucji). W praktyce IJHARS przejmie zadania Inspekcji Handlowej związane z nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym (np. w sklepach i na bazarach) oraz kontrolę żywności w placówkach gastronomicznych (np. w restauracjach) i działalności cateringowej. Zmiany te mają umożliwiać szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczynić się do wyeliminowania produktów niespełniających wskazanych na etykietach standardów jakościowych.

Znowelizowane przepisy – co do zasady – mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Przypominamy, że nadal trwają zapisy na warsztaty i szkolenie, pt. "Suplementy diety. Aktualności i planowane zmiany”, które odbędzie się już 14-15.10.2019 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.szkoleniafoodie.pl/

 

Zapraszamy do zapisów!

Aktualności

Szkolenia