Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o nadzorze nad stosowaniem dodatków do żywności.

Kontrola NIK miała odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonujący system nadzoru zapewniał odpowiednią jakość dodatków oraz bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów. W ocenie Izby system nadzoru nad stosowaniem dodatków nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności. W raporcie wskazano na brak lub niewystarczające działania inspekcji w tym zakresie.

Zdaniem Izby brakuje również jednego organu odpowiedzialnego za nadzór nad rynkiem dodatków do żywności. W podsumowaniu raportu sformułowano szereg zaleceń dla Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego mających na celu usprawnienie obecnego systemu nadzoru nad stosowaniem dodatków.

Aktualności

Szkolenia