Szanowni Państwo,

Panel CONTAM w EFSA ukończył pierwszą kompleksową ocenę ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt związanego z obecnością dioksyn i dioksynopodobnych PCB w żywności i paszy. Potwierdzono w niej wnioski z poprzednich ocen, że narażenie na te substancje wraz ze spożyciem żywności/paszy stanowi zagrożenie zdrowotne.

Jednocześnie Panel wyznaczył nowy poziom dopuszczalnego tygodniowego spożycia (TWI) dioksyn i dioksynopochodnych PCB obecnych w żywności równy 2 pikogramy na kilogram masy ciała. Jest on siedem razy niższy od dotychczasowego unijnego limitu ustalonego przez Komitet Naukowy KE ds. Żywności w 2001 r.

W związku z opinią EFSA KE i państwa członkowskie podejmą teraz ponowną dyskusję nad środkami zarządzania ryzykiem dotyczącym omawianych zanieczyszczeń.

Aktualności

Szkolenia