13 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/991 z dnia 12 lipca 2018 r. zezwalające na wprowadzenie do obrotu hydrolizatu lizozymu z białka jaja kurzego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470.
Na mocy tego rozporządzenia składnik będzie można stosować w suplementach diety w maksymalnej dawce 1 000 mg/dzień, stosując w oznakowaniu zapis: hydrolizat lizozymu z białka jaja kurzego.

Cały tekst rozp. dostępny na stronie KE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.177.01.0009.01.POL&toc=OJ:L:2018:177:TOC


 
Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na portalu LinkedIn, na którym zamieszczamy najnowsze aktualności:
https://www.linkedin.com/company/foodie-sp-z-o-o-sp-k/

 

Aktualności

Szkolenia