Opublikowano Zawiadomienie Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

 

Przewodnik został opracowany we współpracy z państwami członkowskimi. Jest to aktualizacja dokumentu z 2013 r. r. uwzględniająca odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące rozp. 1169/2011, które pojawiły się w związku ze stosowaniem tego aktu.

Przykładowo, omówiono kwestię znakowania suplementów diety wartością odżywczą. Wyjaśniono, że właściwą terminologią do przekazywania informacji dotyczących witamin i składników mineralnych w odniesieniu do wartości referencyjnych przy suplementach diety jest określenie „referencyjne wartości spożycia” (lub skrót „RWS”, jeśli na etykiecie poda się jego rozwinięcie w łatwym do znalezienia dla konsumenta miejscu). Potwierdzono także, że suplementy diety opatrzone oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym nie muszą zawierać informacji o wartości odżywczej wymaganej rozporządzeniem 1169/2011. Informacja o wartości odżywczej suplementów diety musi być podana zgodnie z art. 8 dyrektywy 2002/46/WE w sprawie suplementów żywnościowych.

 

Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na portalu LinkedIn, na którym zamieszczamy najnowsze aktualności:

https://www.linkedin.com/company/foodie-sp-z-o-o-sp-k/

Aktualności

Szkolenia