Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekty następujących rozporządzeń:
•    rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności. Zmiana dotyczy zastosowania eteru dimetylowego i zakłada:
               - rozszerzenie jego stosowania jako rozpuszczalnika do ekstrakcji produktów białkowych z uwzględnieniem żelatyny,
               - zwiększenie maksymalnego poziomu pozostałości eteru dimetylowego w kolagenie i pochodnych kolagenu z 0,009 mg/kg do 3 mg/kg.

Projektowane zmiany wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy 2016/1855. Z uwagi na to, że nie wprowadzają one nowych ograniczeń w stosowaniu eteru dimetylowego jako rozpuszczalnika, nie przewidziano okresu przejściowego.

•    rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. Doprecyzowano w nim, że obowiązek wzbogacania soli i tłuszczów dotyczy tylko produktów przeznaczonych do konsumenta finalnego, a nie surowców stosowanych w produkcji. Dodatkowo, wprowadzono zapisy ujednolicające z rozp. 1169/2011, m.in. zastąpienie określenia „zalecane dzienne spożycie” sformułowaniem „referencyjne wartości spożycia” czy też przepis dotyczący przeliczania minimalnej ilości witamin i składników mineralnych w odniesieniu do napojów.

W projekcie przewidziano okres przejściowy 6 miesięcy dla środków spożywczych niespełniających nowych wymogów.

Aktualności

Szkolenia