W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/775, które określa  zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Artykuł ten wskazuje, że jeśli na etykiecie podany jest kraj/miejsce pochodzenia środka spożywczego i jest on inny niż pochodzenia składnika podstawowego tego produktu, konieczne jest podanie również informacji o pochodzeniu składnika podstawowego. Nowo opublikowane rozporządzenie doprecyzowuje, że wymóg ten dotyczy sytuacji, w których kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego są podane w jakiejkolwiek formie, takiej jak oświadczenia, ilustracje, symbole lub wyrażenia, odnoszące się do miejsc lub obszarów geograficznych, z wyjątkiem nazw geograficznych, które są częścią nazw zwyczajowych i rodzajowych oraz chronionych oznaczeń geograficznych. Rozporządzenie określa także, w jaki sposób należy przekazać i zaprezentować na etykiecie informację o pochodzeniu podstawowego składnika. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na portalu LinkedIn, na którym zamieszczamy najnowsze aktualności:
https://www.linkedin.com/company/foodie-sp-z-o-o-sp-k/

Aktualności

Szkolenia