EFSA wydała pozytywną opinię w sprawie nowego oświadczenia zdrowotnego. Dotyczy ono wpływu spożycia roztworów węglowodanów na zwiększenie wydolności fizycznej podczas intensywnych i długotrwałych ćwiczeń fizycznych. Wnioskodawca zaproponował stosowanie takiego oświadczenia w odniesieniu do roztworów węglowodanowych zawierających glukozę, mieszaniny glukozy i fruktozy, sacharozy i/lub maltodekstryn. Grupa docelowa to zdrowe, wysportowane osoby dorosłe wykonujące intensywne (przynajmniej 65% normy VO2max ) i długotrwałe (przynajmniej 60 min.) ćwiczenia fizyczne.

W związku z pozytywną opinią EFSA stowarzyszenie Specialized Nutrition Europe (wnioskodawca) wyraziło nadzieję, że jej wydanie ponownie uruchomi debatę na temat potrzeby uregulowania żywności dla sportowców na poziomie unijnym i wezwało organy decyzyjne UE do prac nad harmonizacją przepisów szczegółowych w tym zakresie. Od 20 lipca 2016 r., kiedy rozpoczęło obowiązywać rozporządzenie 609/2013, produkty tego rodzaju nie są traktowane jako żywność przeznaczona dla specjalnej grupy i podlegają przepisom horyzontalnym mającym zastosowanie do wszystkich kategorii żywności.

Aktualności

Szkolenia