Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało komunikat o negatywnej decyzji KE w sprawie wniosku Polski o wpisanie do wykazu wyrobów roślinnego pochodzenia, dla których mogą być stosowane nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych (załącznik I do decyzji 2010/791/UE), takich nazwa jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło migdałowe, mleko migdałowe, masło kakaowe.

Ministerstwo wystąpiło z takim wnioskiem we wrześniu 2017 r., po tym jak w czerwcu ukazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE W sprawie C 422/16. Wskazuje on, że nazwa „mleko” oraz nazwy przetworów mlecznych np. śmietanka, masło, ser nie mogą być stosowane do oznaczania wyrobów wyłącznie roślinnego pochodzenia, nawet jeśli nazwy te są uzupełnione wyjaśnieniem lub opisem wskazującym na roślinne pochodzenie danego produktu, chyba że taki produkt jest wymieniony w wykazie wyrobów roślinnego pochodzenia, dla których mogą być stosowane nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych. Nazwy objęte takim wyłączeniem różnią się dla poszczególnych krajów UE, w zależności od ich tradycyjnego stosowania w danym języku. Przykładowo, dla angielskiego wykaz obejmuje nazwy „coconut milk” czy „peanut butter”, ale dla polskiego jedynie „ser jabłeczny”.

Polscy przedsiębiorcy nie przedstawili MRiRW dodatkowych argumentów potwierdzających 30-letnią obecność wnioskowanych produktów na rynku polskim, więc Polska nie mogła  odwołać się od decyzji Komisji. W związku z powyższym MRiRW informuje, że „stosowanie w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe nie jest możliwe, a polskie organy będą miały obowiązek podejmowania odpowiednich czynności zmierzających do egzekwowania przestrzegania zakazu używania nazw przeznaczonych dla produktów pochodzenia mlecznego, również w odniesieniu do tych nazw”.

Aktualności

Szkolenia