EFSA wydał opinię w sprawie bezpieczeństwa pochodnych hydroksyantracenowych w żywności. Surowce roślinne i ich przetwory zawierające te substancje są stosowane m.in. w suplementach diety z uwagi na ich właściwości przeczyszczające. EFSA ocenił, że niektóre pochodne hydroksyantracenowe należy uznać za genotoksyczne i kancerogenne a w związku z tym zagrażające zdrowiu konsumentów. Jednocześnie niemożliwe okazało się ustalenie bezpiecznego dziennego pobrania tych substancji z żywnością.

Opinia EFSA została przygotowana na wniosek Komisji Europejskiej, w związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez jedno z państw członkowskich odnośnie potencjalnie niekorzystnych skutków spożycia np. suplementów diety zawierających pochodne hydroksyantracenowe. Dyskusja na temat bezpieczeństwa tych substancji na poziomie KE i państw członkowskich wywiązała się po tym, jak w 2013 r. EFSA wydał pozytywną opinię w sprawie oświadczenia zdrowotnego nt. wpływu pochodnych hydroksyantracenowych na funkcjonowanie jelit. Z uwagi na zgłoszone wątpliwości oświadczenie nie zostało jeszcze zatwierdzone. Po przyjęciu opinii EFSA należy się więc spodziewać ostatecznych decyzji w sprawie tego claimu.

Aktualności

Szkolenia