Znakowanie alkoholu wartością odżywczą jest jeszcze przedmiotem dyskusji legislacyjnych na forum krajowym i UE. W ramach prac PE nad projektem zmiany rozporządzenia w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych pojawiła się propozycja, aby w nowych przepisach uwzględnić znakowanie wartością odżywczą, ale została odrzucona.

Natomiast w marcu br. mija wskazany przez KE termin przedstawienia przez przemysł alkoholowy propozycji samoregulacji w zakresie podawania wykazu składników oraz informacji o wartości odżywczej w oznakowaniu napojów alkoholowych.

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011, podawanie tych informacji jest dobrowolne w przypadku napojów o zawartości alkoholu > 1,2 % obj., jednak niektóre państwa członkowskie przyjmują przepisy krajowe z dodatkowymi wymogami w tym zakresie. Do ich grona może niedługo dołączyć Polska. Procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zakłada wprowadzenie obowiązku  podawania wykazu składników oraz informacji o wartości odżywczej w odniesieniu do piwa i napojów o zawartości alkoholu > 1,2 % obj.

Aktualności

Szkolenia