Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) uruchomiła kampanię poświęconą oświadczeniom zdrowotnym umieszczanym na produktach o wysokiej zawartości cukru, tłuszczu i soli. Znakowanie takich produktów oświadczeniami zdrowotnymi może wprowadzać konsumentów w błąd co do ich rzeczywistej wartości odżywczej.

Jednocześnie organizatorzy kampanii ponownie wezwali UE do podjęcia działań w zakresie określenia profili składników odżywczych, które miałyby zapobiegać stosowaniu oświadczeń zdrowotnych w odniesieniu tego rodzaju „niezdrowej” żywności. Zgodnie z rozporządzeniem 1924/2006 KE powinna ustalić profile składników odżywczych już 9 lat temu. Potrzeba przyjęcia profili wynika też z przeprowadzonej przez Komisję ocenie rozp. 1924/2006, której wyniki mają być opublikowane w tym roku.

Aktualności

Szkolenia