EFSA opublikował opinię w sprawie ponownej oceny dwutlenku krzemu (E551) jako substancji dodatkowej.

Zalecono w niej, żeby Komisja Europejska wprowadziła następujące zmiany w unijnej specyfikacji tego dodatku do żywności:

 - zaostrzenie  obecnych limitów dla metali ciężkich (arsenu, ołowiu, rtęci, kadmu),

 - uwzględnienie w specyfikacji zróżnicowania wielkości cząstek oraz odsetka procentowego cząstek w skali nano  (przynajmniej z jednym wymiarem <100 nm) obecnych w dwutlenku krzemu stosowanym jako substancja dodatkowa.

Aktualności

Szkolenia