Bogaty w kwas dokozaheksaenowy (DHA) olej z alg jest obecnie produkowany przez inną firmę (Martek Bioscences) i uzyskał on status novel food w 2003 roku. Dzięki temu, firma ze Stanów Zjednoczonych może skorzystać z opcji uproszczonej procedury uzyskania zgody na stosowanie składnika na rynku europejskim, przedkładając opinię o równoważności wytwarzanego przez nią oleju z tym obecnie dostępnym na rynku. Olej mógłby być stosowany m.in. w suplementach diety i płatkach śniadaniowych.

 

Ponadto, firma the Chia Company, zajmująca się produkcją i dystrybucją nasion chia (szałwi hiszpańskiej) złożyła wniosek do FSA o rozszerzenie zastosowania dla tego składnika żywności.

Obecnie, na podstawie odpowiednich regulacji prawnych dot. novel food (w tym opinii EFSA nr 996 z 2006 roku) można go stosować wyłącznie w wypiekach, w ilości max. 5%.

Ostatniego dnia lutego przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zagłosowali za wprowadzeniem poprawek i przeglądem powyższej regulacji prawnej. Projekt ma uściślić wymagania dotyczące różnych produktów z tej grupy, m. in. znakowania preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz środków spożywczych stosowanych w dietach o ograniczonej zawartości energii. Ponadto, planowane jest wprowadzenie zmian w grupie środków bezglutenowych (znakowanie 2 kategorii: o bardzo niskiej zawartości glutenu i nie zawierających glutenu). Projekt rozporządzenia nałoży tym samym nowe obowiązki na wytwórców środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zakresie prezentacji i znakowania.

Potentat na rynku przetworów śniadaniowych zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenia, które mówią o tym, że spożycie cukru nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń zdrowotnych.

Firma Kellog’s przytoczyła wyniki badań naukowych i raportów (m.in. FAO/WHO), cytując jednak niepełne wnioski – np. podając, że nie ma związku między spożyciem cukru a rozwojem cukrzycy i nowotworów, podczas gdy badania wykazały, że „takiego związku nie można wykluczyć”. ASA uznała, że takie oświadczenia są mylące i nakazała powtórne przeanalizowanie informacji umieszczonych na stronie producenta. Przypomnijmy, że z prawnego punktu widzenia, zamieszczenie informacji o produkcie na stronach internetowych to również element jego prezentacji.

Jest to przeciwutleniacz, który znalazł zastosowanie m.in. jako dodatek chroniący kolor i zapach w shorteningach (tłuszczach piekarniczych), przetworach zbożowych i innych produktach zawierających tłuszcz. Ocena ryzyka narażenia na tę substancję została przeprowadzona biorąc pod uwagę badania naukowe i dodatkowe źródła danych. Na tej podstawie ustalono, że stosowanie tej substancji nie niesie ryzyka rakotwórczego czy genotoksycznego na organizm. Ponadto, uwzględniając narażenie na tę substancję (z różnych źródeł w diecie), podwyższono wartość ADI dla BHT z 0,05mg/kg masy ciała/dzień na 0,25mg/kg masy ciała/dzień.

Zmiana dotyczy warunków stosowania 4 barwników: żółcieni chinolinowej (E104) i pomarańczowej (E110), pąsu 4R, czerwieni koszenilowej (E124). W opiniach naukowych EFSA zalecił obniżenie ADI dla wyżej wymienionych dodatków. Tym samym, zmniejszono maksymalne poziomy stosowania powyższych barwników w różnych kategoriach żywności.

Szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu nr 232/2012 z 16 marca b.r. Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego publikacji w Dzienniku, a będzie stosowane od 1 czerwca 2013 roku.

Pomimo pozytywnej oceny przez EFSA, oświadczenia te zostały odrzucone z projektowanego wykazu dozwolonych oświadczeń funkcjonalnych. Wpływ kofeiny miałby polegać na poprawie koncentracji i czujności oraz zwiększeniu zdolności i wytrzymałości podczas wykonywania ćwiczeń, a także na zmniejszeniu odczuwania wykonywanego podczas ćwiczeń fizycznych wysiłku. Wg Europejskiej Federacji Kawy, KE waha się, gdyż pojawiły się obawy, że zamieszczanie na opakowaniu oświadczeń zdrowotnych mówiących o działaniu kofeiny mogłoby przyczynić się do zwiększonej konsumpcji napojów z wysoką jej zawartością.

Aktualności

Szkolenia