Włoskie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument zawierający wytyczne, co do charakterystyki szczepów probiotycznych, znakowania produktów i oświadczeń w tym zakresie. 
Zawarto w nim podstawowe definicjw związane z probiotykami, a także informacje o bezpieczeństwie stosowania i minimalnej dawce szczepu. Wg tego urzędu, zapis o działaniu bakterii probiotycznych, ujęty jako "utrzymywanie równowagi mikroflory jelitowej" może być pojęciem bardziej elastycznym niż odrzucany przez EFSA "wpływ na zwiększenie ilości dobroczynnej mikroflory w jelitach". 
Tym samym uwidacznia się płynna granica pomiędzy tym, co w ogóle kwalifikuje się jako claim, rozróżnieniem deklaracji żywieniowej i zdrowotnej. Tego rodzaju informacje publikowane przez organy rządowe potwierdzają tylko fakt, że kwestie związane z brzmieniem claims są bardzo uznaniowe i należy liczyć się z różnymi interpretacjami i podejściem do tego tematu w obrębie UE.

Przypomnijmy, że definicje powyższych terminów zostały sprecyzowane w rozporządzeniu (WE) 1924/2006.

Hiszpańska organizacja AutoControl zajmująca się kontrolą treści reklamowych zakwestionowała sposób użycia oświadczeń zdrowotnych w reklamie napoju z dodatkiem steroli roślinnych.

Producentowi (firmie Central Lechera Asturiana) środka spożywczego zarzucono stosowanie nieprecyzyjnego oświadczenia łączącego spożycie steroli z redukcją poziomu cholesterolu we krwi (przy spożyciu większej porcji
produktu) oraz utrzymaniem prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi (gdy konsument spożyje mniej produktu). EFSA wydał pozytywną opinię co do drugiego z powyższych działań. Wpływ na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi jest oświadczeniem zdrowotnym art. 13 rozporządzenia 1924/2006, natomiast obniżenie poziomu cholesterolu (którego wysoki poziom może być przyczyną choroby wieńcowej) jest efektem działania, którego dotyczą oświadczenia art. 14.

Opinie EFSA dot. działania fitosteroli można znaleźć w EFSA Journal, a szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania produktów z tymi składnikami określa rozporządzenie (WE) nr 608/2004.

Eksperci przewidują zmianę podejścia do oceny botanicals przez EFSA.

Wreszcie pojawiła się pozytywna opinia naukowa urzędu w sprawie preparatu pochodzenia roślinnego – pn. Transitech francuskiej firmy Vivatech. EFSA uznał związek przyczynowo-skutkowy między spożyciem pochodnych hydroksyantracenu a poprawą funkcjonowania jelit. Ta opinia naukowa może posłużyć za wskaźnik, w jaki sposób EFSA podejdzie do oceny prawie 2100 oświadczeń zdrowotnych dotyczących składników roślinnych znajdujących się na liście pending. Badacze podkreślają fakt, że podczas oceny danych przedstawionych przez wnioskodawcę, EFSA wziął pod uwagę historię tradycyjnego stosowania, informacje medyczne oraz dane dotychczas nieopublikowane. Dodatkowo należy zaznaczyć, że urząd wydał opinię dla jednego ze składników preparatu (pochodnych hydroksyantracenu), a nie dla całego produktu, który zawiera w składzie mieszankę wielu składników pochodzenia roślinnego.

Do Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii wpłynął wniosek firmy farmaceutycznej BlueBio Pharmaceuticals w sprawie ustalenia statusu prawnego glukozaminy.

Wyżej wspomniana firma posiada w swoim asortymencie zarejestrowany lek z glukozaminą. Składnik jest również stosowany w suplementach diety (pomimo znacznie ograniczonych możliwości prezentacji z powodu odrzuconego niedawno oświadczenia zdrowotnego dot. jego działania). Firma BlueBio wchodząc na drogę sądową chce zmienić tę sytuację poprzez zakaz używania glukozaminy w suplementach.

Sytuacja rozgrywa się na terenie Wielkiej Brytanii, ale przewiduje się, że jej wynik może mieć wpływ na przyjrzenie się statusowi glukozaminy w innych krajach UE. Na chwilę obecną, Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Ochrony Zdrowia (MHRA), która będzie miała znaczący wpływ na decyzję Sądu podkreśla jedynie, że status każdego produktu rozpatrywany jest indywidualnie („case-by-case basis”). Decyzja w tej sprawie ma zapaść w pierwszej połowie przyszłego roku.

W Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie w odniesieniu do informacji dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.

Do 16 lipca 2016 roku, obowiązującym aktem prawnym w zakresie znakowania żywności bezglutenowej jest rozporządzenie 41/2009. Po tej dacie zostanie ono uchylone, a przepisy w tej kwestii będą regulowane przez rozporządzenie 1169/2011 (w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności). Nowe rozporządzenie doprecyzowuje jedynie, że Komisja przyjmie akty wykonawcze, które będą mówiły o wymogach w tym aspekcie znakowania żywności.

Rozporządzenie można znaleźć w Dzienniku pod numerem 1155/2013.

Wczoraj, w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję wykonawczą KE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu wyciągu z grzebienia koguta jako nowego składnika żywności.

Decyzja jest konsekwencją pozytywnej opinii EFSA dla tego składnika, którą wydano w maju tego roku.
Decyzja zawiera dwa załączniki – obejmują one opis składnika, kryteria czystości i wymagania mikrobiologiczne, a także określają dopuszczone zastosowania. Wyciąg z grzebieni koguta można będzie stosować do 4 kategorii żywności: napojów na bazie mleka, sfermentowanych napojów na bazie mleka, produktów jogurtowych oraz fromage frais. 
Decyzja wykonawcza znajduje się w Dzienniku Urzędowym z 3 grudnia br.

Przedwczoraj Komisja Europejska przyjęła 3 projekty nowych regulacji prawnych – odnoszących się do klonowania zwierząt oraz w sprawie nowej żywności. 

Nowe przepisy dot. novel food mają zastąpić obecne rozporządzenie. Proponowane zmiany będą miały na celu m.in. uproszczenie i usprawnienie procedury wydawania zezwoleń, która będzie scentralizowana na poziomie UE. Ponadto przewiduje się specjalne uregulowania co do żywności, która nie była w obrocie w Unii, ale była bezpiecznie stosowana w innych państwach. 
Przedłożone przez Komisję projekty zostaną następnie rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę. Można spodziewać się, że proponowane regulacje prawne wejdą w życie nie wcześniej niż w 2016 roku.

Aktualności

Szkolenia