W tym tygodniu (EFSA Journal z 7.08.2012 r.) opublikowano II części opinii - 12 stanowisk - EFSA nt. oświadczeń funkcjonalnych skierowanych do ponownej oceny. 
Zgodnie z przewidywaniami eksperci panelu naukowego NDA nie uznali przedstawionych dowodów na korzystny wpływ szczepów bakterii probiotycznych (w głównej mierze rodzaju Lactobacillus) na układ trawienny czy zdrowie intymne kobiet. Wśród „przegranych” znalazły się także claims o pozytywnym wpływie polifenoli z oliwy z oliwek na poziom cholesterolu HDL we krwi oraz izoflawonów sojowych na gęstość mineralną kości oraz symptomy wazomotoryczne u kobiet w wieku około menopauzalnym.

EFSA opublikował także 2 przewodniki dla przedsiębiorców dot. składania wniosków dla oświadczeń odnoszących się do wpływu na układ nerwowy, funkcje psychologiczne i wydolność fizyczną.

Rozporządzenie ustanawiające wykaz dozwolonych oświadczeń art. 13.1 stosuje się od 14.12.br, co jest równoznaczne z końcem okresu przejściowego dla większości claims spoza wykazu.

Jednak wg aktualnego stanowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego produkty wprowadzone na rynek przed tą datą mogą pozostawać w obrocie do upływu terminu ich ważności.

Brytyjska Food Standards Agency (FSA) ostrzega konsumentów przed suplementami diety klasyfikowanymi jako produkty typu „detox”. 
Kwestia niebezpieczeństwa związanego z ich stosowaniem została rozpatrzona po tym, jak w tego rodzaju środkach spożywczych sprzedawanych w Internecie wykryto wysokie zawartości ołowiu i arsenu. Poza tym w skład suplementów „detox” wchodzą najczęściej związki krzemu (np. glinka bentonitowa) i zdarza się, że jest to po prostu glinka w proszku, którą producent prezentuje jako preparat o działaniu oczyszczającym organizm z toksyn.

FSA podjęła działania w celu wycofania z rynku kilku preparatów oraz odradza spożywania tego typu produktów (dostępnych w postaci suplementów diety bądź napojów). Zarówno związki krzemu, jak i wspomniane metale ciężkie są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży.

Komisja Europejska przystępuje do prac nad oceną substancji roślinnych (botanicals). Dyskusja na poziomie UE jest krokiem do określenia statusu tych składników po blisko dwóch latach stagnacji. Główne zadanie to ustalenie procedury, według której należałoby traktować ponad 1500 wniosków dot. oświadczeń dla poszczególnych składników roślinnych. 
Eksperci twierdzą, że można obrać jedną z dwóch dróg – albo kontynuować dotychczasowe podejście do problemu, albo zastosować nowe ujęcie powyższej kwestii, zakładające nowe działania wobec oceny tych claims.

Członkowie UE mają czas do końca miesiąca na przekazanie uwag dotyczących wersji roboczej dokumentu: „Discussion paper on health claims on botanical substances used in foods”.

Zgłoszone komentarze i wnioski będą omawiane na spotkaniu Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi w połowie września tego roku.

Aktualności

Szkolenia