Na stronie EFSA pojawił się raport naukowy dotyczący składników roślinnych (botanicals) naturalnie zawierających substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Obszerny dokument jest uaktualnieniem wersji z roku 2009 i został stworzony w celu pomocy oszacowania ryzyka bezpieczeństwa stosowania takich składników. EFSA podkreśla, że raport należy traktować jako rodzaj poradnika opisującego zagrożenia dla poszczególnych botanicals, które mogą być składnikami suplementów diety.
Składniki roślinne charakteryzowane są pod względem pochodzenia (rodzina oraz część rośliny z której są pozyskiwane) oraz rodzaju substancji chemicznej, która może wywoływać negatywne skutki zdrowotne.

Kompendium (pełna nazwa: Compendium of botanicals reported to contain naturally occuring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements) można znaleźć na stronie EFSA

W ubiegłym tygodniu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował pierwszą część opinii naukowych związanych z ponowną oceną niektórych oświadczeń zdrowotnych funkcjonalnych (z art. 13.1 rozporządzenia 1924/2006). 
Spośród 12 uzupełnionych przez przedsiębiorców wniosków - 2 zostały zaopiniowane pozytywnie, a 10 otrzymało opinię negatywną.
Pozytywnie oceniono oświadczenia dotyczące wpływu suszonych śliwek na funkcjonowanie jelit (EFSA Journal – opinia 2712) oraz cyklodekstryn na glikemię poposiłkową (EFSA Journal – opinia 2713).
Wśród „przegranych” znajdują się m.in. oświadczenia o działaniu luteiny i różnych szczepów probiotycznych.

Wszystkie opinie można znaleźć w EFSA Journal z 5. czerwca br.

9 czerwca w Dzienniku Urzędowym UE pojawiło się rozporządzenie nr 489/2012, które ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia nr  1925/2006 (w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji). Artykuł 16, o którym mowa, dotyczy przedłożenia Komisji Europejskiej informacji o skutkach wdrożenia rozporządzenia 1925/2006.
Nowe rozporządzenie 489/2012 precyzuje jakie informacje i w jakiej formie mają zostać przekazane do KE przez państwa członkowskie. Do 1 lipca tego roku do KE zbiera dane dotyczące:

  • rozwoju krajowych rynków żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych,
  • struktur konsumpcji takiej żywności,
  • poziomu spożycia witamin i składników mineralnych w populacji,
  • dodawania do żywności – w tym suplementów diety – substancji innych niż witaminy i składniki mineralne oraz informacje o strukturze spożycia takiej żywności i ilościach substancji dodawanych do żywności i suplementów.

Na najbliższej sesji plenarnej EFSA zaopiniuje wnioski dotyczące ponad 50 oświadczeń zdrowotnych, uzupełnione o dodatkowe dane. 
Wśród nich znajdują się m.in. te dotyczące szczepów probiotycznych oraz izoflawonów.

Oceny podejmie się panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii - NDA, po raz ostatni w obecnym składzie. Do 2015 r. pracę Panelu wesprze 9 nowych członków (w tym jeden z Polski). Jednym z wyzwań stojących przed nowym zespołem będzie zaopiniowanie ponad 1500 wniosków dotyczących składników pochodzenia roślinnego pod kątem zasadności obecnie stosowanej metodologii oceny.

Aktualności

Szkolenia