Skoniugowany kwas linolowy (CLA) już przed 1997 rokiem był stosowany w UE w suplementach diety. Jednak jego użycie w innych kategoriach produktów spożywczych np. żywności dietetycznej czy wzbogacanej wymaga zezwolenia w oparciu o rozporządzenie 258/97 dot. novel food.
Panel ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii (EFSA) poddał ponownej analizie 2 preparaty (Clarinol® i Tonalin®) zawierające mieszankę izomerów kwasu CLA i potwierdził, że ich stosowanie jest bezpieczne. 

Na podstawie dodatkowych informacji naukowych oraz przeprowadzonej oceny, ustalono, że CLA może być stosowany w dawce 3-3,5 g/dzień przez maksymalnie 6 miesięcy. Podobnie jak w opinii z 2010 r., nie potwierdzono bezpieczeństwa spożywania tej substancji w okresie dłuższym niż pół roku oraz stosowania przez osoby chore na cukrzycę typu 2.

W tym miesiącu do Food Standards Agency w Wielkiej Brytanii wpłynęły wnioski o udzielenie zgody na wprowadzenie na rynek dwóch nowych składników żywności (novel food): drożdży piekarskich bogatych w witaminę D2 oraz metylocelulozy. 
Specjalnie przygotowane drożdże (naświetlane promieniami UV w celu zwiększenia zawartości wit. D) mogłyby być stosowane do produkcji pieczywa oraz suplementów diety. Natomiast drugi ze składników wnioskodawca chciałby używać do lodów, zimnych deserów, a także do napojów jogurtowych i typu smoothie przypisując jej m.in. właściwości funkcjonalne błonnika pokarmowego.

Udzielenie zgody KE na wprowadzenie na rynek jest elementem postępowania w procesie wpisania na listę novel food. Procedury te realizowane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) 258/97, a poprzedza je szczegółowa ocena bezpieczeństwa stosowania danego składnika.

W EFSA Journal ukazała się kolejna opinia naukowa w sprawie claim dot. glukozaminy. W opinii tej urząd ponownie stwierdził, że nie ma związku przyczynowego skutkowego między spożyciem glukozaminy a utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej. Wniosek na stosowanie oświadczenia złożyła firma Merck Consumer Healthcare, zamieszczając w nim rezultaty badań przeprowadzonych na osobach chorych na zwyrodnienie stawów, osobach zdrowych, zwierzętach oraz in vitro. Jednakże, panel NDA (jednostka działająca w ramach EFSA) podobnie jak w poprzednich negatywnych stanowiskach nt. glukozaminy uznał m.in., że przedłożone dowody naukowe są słabe oraz że wyniki badań porównawczych nie mają odniesienia do grupy docelowej.
Pełną treść opinii można znaleźć w EFSA Journal pod numerem 2691.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 136/1 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji nr 432/2012/WE z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.

Długo oczekiwana lista obejmuje 222 dozwolone deklaracje, które w większości dotyczą witamin i składników mineralnych.
Ponadto Komisja Europejska na swojej stronie internetowej zaktualizowała wspólnotowy rejestr claims i uzupełniła listę dozwolonych oświadczeń, ale także odrzuconych lub niespełniających wymagań i tych, które nadal znajdują się w trakcie oceny.

Rozporządzenie stosuje się od 14 grudnia tego roku - co jest równoznaczne z końcem okresu przejściowego dla większości claims spoza wykazu.

Aktualności

Szkolenia